19 Haziran 2015 Cuma

Belediyeler ve Logoları


Logo ticaretin başladığı yıllardan beri ürünleri, kuruluşları ya da hizmetleri birbirinden ayırt etmeyi sağlayan bir ya da birkaç tipografik karakterden meydana gelen bir nevi işaretlemedir. Markalar ve kurumlar için bir farklılaşma unsurudur. Logoyu bir şehir(belediye) için ele aldığımızda ise: Şehrin tarihi, kültürel yapısını " kimliğini" en iyi yönde yansıtan "şey"dir. Logo şehrin yüzü gibidir, şehir en iyi şekilde nasıl hatırlanmak istiyorsa o yönde bir logoya sahip olmalıdır. İnsanların kafasında doğru bir şekilde konumlanmak için tabi ki sadece fiziksel bir logo tek başına yetersizdir. Logonuzun bir hikayesi olmalıdır ve bu hikayeyi her mecrada bir şekilde insanlara anlatmalısınız. Logo bir şehrin mirasına yaslanan, vizyonunu anlatan bir konumda olmalıdır. Şehrin bütünsel kimliği ve kurumsal kimliği ile uyuşmalıdır. 

İyi bir logonun özellikleri:
  • Sade, anlaşılır ve hatırlanabilir olmalıdır.
  • Ayrıntıları kaybolmamalıdır.
  • Özgün olmalı ve başka kurumları çağrıştırmamalıdır.
  • Akılda kalıcı olmalıdır.
  • Kültürel özellikleri yansıtacak renkler ve anlamlar kullanılmalıdır.
  • Şehrin kimliği göz önünde olmalıdır.
Şimdi bazı belediyelerin logolarını birlikte inceleyelim:


İstanbul Büyükşehir Belediyesi:

Dört adet minare, yedi adet beyaz üçgen ve iki adet sur simgesini içeren logo. bu simgelerin kullanım amacı ise şu şekilde açıklanıyor: Minareler; istanbul silüetinin vazgeçilmez imzaları olması nedeniyle kullanılmıştır. Yedi beyaz üçgen ise; şehrin üzerine kurulduğu yedi tepeyi simgelediği için kullanılmıştır. logonun alt tarafında yer alan surlar ise; şehrin tarih boyunca fethedilmesinin zor olduğunu simgelediği için kullanılmıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin logosunda ilk önce cami minareleri göze çarpar. Bu minareler; İstanbul silüetinin vazgeçilmez imzaları olan camileri simgeler. Bu camiler; şehrin tarihini ve tarihsel dokusunu ve İstanbul’un İslamiyet açısından konumunu anlatır. Camilerle bütünleşmiş şehri; minarelerle anlatır. Logonun ortasındaki yedi beyaz üçgen ise; şehrin üzerine kurulduğu yedi tepeyi simgeler. Tarihte “Yedi Tepeli Şehir” diye anılan, üzerine “İstanbul Yedi Tepe” diye şarkılar yapılan şehir, ilk kurulduğu dönemlerde yedi tepe üstünde konumlanmış bir şehirdi. Yedi beyaz üçgen işte bu yedi tepeyi simgeler. Logo İstanbul'un tarihi ve kültürel yapısına yaslanmış durumda. Logo üzerinde İslam vurgunun yüksek olduğu görülüyor. Logodaki dokunuşlar anlaşılır ve net.  

Şişli Belediyesi: 


Şişli Belediyesi logosu bir anıt logo örneği. Logo Şişli sınırlarında bulunan Abide-i Hürriyet Anıtı'nı temsil ediyor. Tarihsel açıdan önemli bir yapıyı (simgeyi) şehrin logosu yapmak karşımıza sıkça çıkan bir durum. Abide-i Hürriyet Anıtı tarihsel açıdan önemli bir yapı olmasına rağmen maalesef pek fazla kişi tarafından bilinmiyor. Logo hakkında araştırma yaparken karşıma çıkan bir yazı anıtın hikayesini ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Bu durum hikayesi olan logo açısından iyi bir örnek oluşturmuş.Yazının sonunda belediyenin kimliği ve logonun temsili hakkında şöyle bir açıklama var:
"Türkiye’de yapılmış ilk ulusal anıt kabul edilen Abide-i Hürriyet Anıtı 90'lı yıllardan beri Şişli Belediyesi’nin logosunu oluşturmaktadır. Şişli'nin en yüksek noktası olan Hürriyet-i Ebediye Tepesi'nde özgürlüğü selamlayan anıt, özgürlüğün ve demokrasinin kenti Şişli'de uzun yıllardır bir logodan çok bir simge haline gelmiştir.
Şişli Belediyesi'nin yeni binasına adımınızı attığınızda girişte sizi Abide-i Hürriyet anıtının görseli karşılar. İçeride farklılığı zenginlik olarak gören bir anlayışla karşılaşırsınız. Özgürlüğün, eşitliğin ve demokrasinin kenti Şişli'de, Abide-i Hürriyet anıtı ebediyete kadar özgürlüğün simgesi olarak kalacak". 


Eskişehir Büyükşehir Belediyesi:

Yalın biçimde tasarlanmış logoda üst üste ya da alt alta duran"e"ler ile kentin eski ve yeni yüzü karşılaştırılmakta , geçmiş ve gelecek bir potada eritilmektedir. Kentin geleneksel göndergelerini içselleştiren "e" ile dişil karakterden oluşan "E" arasında algısal farklılıklar  ortaya çıkmaktadır. Zemindeki "e"nin daha baskın ve eskil bir imge taşıdığını, dişil "E"nin ise zayıf bir kent imajı verdiğini düşündürtmektedir. 

Eskişehir Büyükşehir logosu diğer logolara göre farklılık göstermekte. Logo doğrudan kent imajı ve vizyonunu temsil eden bir özellik taşımakta. Logodaki eski ve yeni vurguları değişen ve gelişen bir kenti Eskişehir'i anlatıyor.  Logo "basit" anlaşılır olması sebebiyle başarılı kabul edilebilir.

Karşıyaka Belediyesi:

Karşıyaka İskele Meydanı'nda yer alan "Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı"nı birebir olarak Karşıyaka Spor Kulübü'nün renkleri ile birlikte logo olarak kullanıyor. Logo Şişli Belediyesi'nde karşımıza çıkan anıt logonun bir diğer örneği.

Anıtın hikayesi şöyle:
Alandaki döşemeye yapılan ve üzerinde yürünen daha sonra plaklaşarak yükselmeye başlayan elemanlar; çiğnenmekte olan, kadın haklarının Atatürk ve kurduğu Cumhuriyet ile yücelmeye başladığını simgeler. Atatürk ve O'nun belli başlı ilkelerini de simgeleyen bu dikit plaklar bronz bir kuşakla sıkı sıkıya kucaklanmıştır. Üzerinde Ulu Önder Atatürk, annesi Zübeyde Hanım, mermi taşıyan cefakar Türk Anası, Cumhuriyet ve Demokrasi ile başlayan seçme, seçilme ve her dalda yetişen ve uğraş veren Türk Kadınları (Öğretmen, hukukçu, kimyager gibi) simgeleyen kabartma figürler vardır. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi:

Logo içerisinde Erciyes Dağı ve Hunat Külliyesi bulunmaktadır. Logonun renkleri turkuaz yeşili ve Laciverttir.
Türk kültürü açısından önemli bir yer olan Kayseri, Türk rengi olarak da bilinen turkuazı logosunda kullanmaktadır. Renkler Kayseri’nin Erciyes’ten gelen kış ve soğuğunu da çağrıştırmakta. Sınırlarında Türk-İslam kültürüne dair bir çok eser bulunduran Kayseri’nin  tarihi ve kültürel yapısı logoda temsil edilmektedir.
Logoda yer alan Erciyes Dağı Kayseri denince akla gelen en önemli kimlik unsurlarından. Logoda kullanılan dağ görseli ve renkler Erciyes kimliğini doğrudan vurgulamış. Kayseri logosu tarih ve turizme yaslanıyor diyebiliriz. Logo basit ve anlaşılır ve Kayseri kimliğini doğru temsil ediyor.

Yararlanılan Kaynaklar:
http://www.researchgate.net/publication/236905822_Kentsel_Kimlik_Gstergesi_Olarak_Kent_Logolar
https://line.do/profile/sisli-belediyesi
http://www.karsiyaka.bel.tr/tr/neler-yapabilirsiniz/anitlar-ve-heykeller/ataturk-annesi-ve-kadin-haklari-aniti
https://eksisozluk.com/istanbul-buyuksehir-belediyesi-logosu--3397964

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder